In februari en maart 2023 is het project GVJB geĆ«valueerd. Het evaluatierapport is ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld en laat zien dat er in de afgelopen periode mooie stappen zijn gezet, maar dat er nog verschillende losse eindjes en nieuwe uitdagingen liggen.

Alle betrokkenen geven in de evaluatie aan dat de verbetering van de kind- en gezinsbescherming in Gelderland voortdurend aandacht nodig heeft. De Regiegroep GVJB heeft daarom de conclusies en aanbevelingen geordend en een advies opgesteld hoe hier verder een vervolg aan te geven voor de periode na de zomer van 2023 tot aan het moment dat het in ontwikkeling zijnde Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming volledig is geĆÆmplementeerd.