De zeven jeugdhulpregio’s in Gelderland komen samen met vier Gecertificeerde Instellingen, drie Veilig Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming tot een Verbeteragenda voor de Jeugdbescherming. Aanleiding is het rapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2019). Hieruit komen veel problemen in de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming naar voren, die ook in Gelderland worden herkend.

Zie ook de pdf: Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

De gezamenlijke Gelderse gemeenten en veiligheidspartners willen een gezinsgerichte aanpak realiseren op herstel van directe veiligheid en het realiseren van duurzame veiligheid. Dit doen we volgens de visie: eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg.

Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders hebben een hoofdrol voor kinderen en verdienen het om maximaal ondersteund te worden in deze belangrijke rol in het leven van hun kind. Wij dagen ouders maximaal uit die hoofdrol actief en zo goed mogelijk te vervullen. Wanneer dit onvoldoende lukt, beschermen we kinderen en hun gezinnen tegen nog meer onveiligheid. 

“Ik heb enorm veel respect voor de mensen die dit werk doen. De intrinsieke motivatie die ik tegenkom, petje af… Deze professionals die werken met kinderen en gezinnen staan voor vaak lastige keuzes, de werkdruk is hoog en ik pleit voor een brede maatschappelijk waardering voor deze groep.”