De gezamenlijke Gelderse gemeenten en veiligheidspartners willen een gezinsgerichte aanpak realiseren op herstel van directe veiligheid en het realiseren van duurzame veiligheid. Dit doen we volgens de visie: eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg.

In het kort geeft deze visie helder weer wat de chronologische volgorde is van waar de hulp van de gezamenlijke professionals rond het gezin op gericht moet zijn. Eerst de brand blussen, dan kijken wat de oorzaken voor de brand waren en daarna stappen zetten om branden blijvend te voorkomen.  Als laatste wordt hulp geboden bij het verwerken van de verliezen en mogelijke trauma‚Äôs door de brand.

Kernwaarden

  • Wij werken vanuit vertrouwen en partnerschap;
  • Wat wij doen met - en voor een gezin is duidelijk, navolgbaar en transparant;
  • Wij zien in een gezin alle kinderen en opvoeders met hun geschiedenis;
  • Wij leren door samen te reflecteren.

Zie ook de pdf: Gelderse kinderen goed beschermd