Gezinnen die afhankelijk zijn van hulp zijn gebaat bij goede samenwerken tussen professionals. In gezinnen waar zorgen zijn over de veiligheid, is samenwerken zelfs een absolute voorwaarde. Immers in Nederland hebben diverse organisaties een specifieke rol en hebben professionals verschillende deskundigheid en ervaring. Het bij elkaar brengen van kennis, ervaring en verantwoordelijkheden is essentieel voor een goed werkend veiligheidsnetwerk. 

 Alhoewel dit al op sommige plekken in Gelderland goed verloopt, is het zeker nog niet overal vanzelfsprekend dat professionals van de Gecertificeerde Instellingen, Lokale Teams, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming elkaar makkelijk op lokaal niveau weten te vinden. Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming willen we dat het wel vanzelfsprekend wordt. 

Met drie stappen

Met drie stappen bouwen we een goede samenwerking op lokaal niveau:

  • Stap 1: Het inrichten van een steunstructuur voor contactbeheer;
  • Stap 2: Het organiseren van lokale samenwerkingsbijeenkomsten;
  • Stap 3: Het inrichten van lokale leergroepen.

We willen dat professionals van de Jeugdbescherming (GI), Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Lokaal Team elkaar en elkaars werkwijze kennen. We hebben het dan over de professionals (uitvoerend medewerkers die vanuit de eigen expertise en opdracht werken aan het herstellen van veiligheid in gezinnen) die verbonden zijn aan een gemeente. Die vaste groep professionals moet elkaar makkelijk vinden en goed kennen.

 Zie ook pdf: Samenwerken en leren op lokaal niveau