We willen van een estafettemodel naar teamsamenwerking. Er zijn nu te veel schakels en de Jeugdbescherming (GI), Raad voor de Kinderbescherming en het Lokale Team nemen opeenvolgend allemaal stukjes van het proces voor hun rekening. Er wordt te veel overgedragen en dubbel gedaan.

Om dit te verbeteren worden toekomsttuinen kind- en gezinsbescherming ingericht, zodat in een eerder stadium sneller en intensiever samenwerken in de praktijk ervaren kan worden.

We ontdekken hoe - door intensief samenwerken en het vroegtijdig beschikbaar hebben van gezamenlijke en gebundelde expertise - escalatie en verdergaand ingrijpen kunnen worden voorkomen.

Zie ook pdf: Koers en condities voor toekomsttuinen in Gelderland