Professionals en gezinnen weten wat zij mogen verwachten in de werkwijze van de Jeugdbeschermingstafels in Gelderland, ongeacht de woonplaats van het gezin.

We willen dat gezinnen en professionals, ongeacht waar gezinnen wonen in Gelderland, eenzelfde traject en werkproces kunnen verwachten. Daarom is in samenwerking met de zeven Jeugdbeschermingstafels in Gelderland de werkwijze beschreven. Daarin is - naast de werkwijze zelf - ook te lezen wat gezinnen met hun professional aan een Gelderse Jeugdbeschermingstafel kunnen verwachten.

Zie ook de pdf: De werkwijze van de Gelderse Jeugdbeschermingstafels