Het huidige aanmeldproces jeugdhulp is complex en arbeidsintensief voor verwijzers (jeugdbeschermers). Bovendien kan het aanmeldproces bij elke gemeenten en jeugdhulpaanbieder weer anders zijn. We willen dat de administratieve last bij jeugdbeschermers vermindert en dat de verbinding tussen de Jeugdbescherming (GI) en het Lokaal Team wordt versterkt. 

Een vereenvoudigd, eenduidig aanmeldproces jeugdhulp met goed afgestemde onderdelen leidt tot een administratieve lastenverlichting en tot een verstevigde verbinding tussen Lokaal Team medewerker en de jeugdbeschermer.

Niet meer complex

  • Per jeugdhulpregio nog maar één aanmeldroute jeugdhulp;
  • Eén aanmeldformulier voor alle vormen van jeugdhulp;
  • Eén Gelderse bepaling Jeugdhulp.

Zie ook in pdf: Een vereenvoudigd aanmeldproces jeugdhulp.

En voor de twee uitgewerkte aanmeldroutes in pdf: De 301 aanmeldroute jeugdhulp en de 315 aanmeldroute jeugdhulp.

Aanmeldformulier

Met het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp wordt de administratieve last teruggedrongen. Het aanmeldformulier kent 2 delen. Bij aanmelding voor bespreking met het Regionaal Expertteam of bij een meedenkvraag aan een zorgaanbieder moet alleen aanmeldformulier deel 1 (pdf) ingevuld worden. Bij aanmelding voor jeugdhulp bij een zorgaanbieder moet deel 1 en aanmeldformulier deel 2 (pdf) volledig ingevuld worden.

Bepaling Jeugdhulp

Met hetzelfde doel om administratieve last terug te dringen is er één Gelderse bepaling Jeugdhulp opgesteld. In het bijbehorende memo staat de toelichting op dit formulier.