Bij (signalen van) huiselijk geweld of kindermishandeling in een gezin of huishouden zijn vrijwel altijd professionals van verschillende organisaties betrokken. Het is professionals toevertrouwd een  oplossing te vinden wanneer zij vanuit verschillende opdrachten en betrokkenheid het niet meteen eens zijn over de volgende stap die gezet moet worden. 

Dat is daarmee ook het algemeen geldende uitgangspunt; professionals treden met elkaar in overleg wanneer samenwerking stagneert of dreigt te stagneren. Het escalatiemodel is bedoeld voor die situaties waarin het de professionals niet lukt om overeenstemming te vinden.

Professionals weten welke escalatiestappen moeten worden gezet wanneer samenwerking stagneert en er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of een ander gezinslid.

Wanneer wordt het escalatiemodel gebruikt?

  • Bij professionele dilemma‚Äôs; verschil van visie op de ontwikkelingen in de casus;
  • Wanneer de samenwerking verloopt niet volgens gemaakte samenwerkingsafspraken.;
  • Als het handelen van de uitvoerend professional nalatend of zorgwekkend is.

Zie ook de pdf: Een escalatiemodel voor stagenerende samenwerking