In alle zeven jeugdhulpregio’s is een Regionaal Expertteam (RET) gestart en volop in ontwikkeling. We leveren input aan die ontwikkeling en vragen aandacht voor de verbinding met de bouwstenen van de verbeteragenda en het Gelderse doorbraakplan, waarin alle zeilen worden bijgezet om kinderen tijdig en passende hulp te bieden.

RET

  • Er is een Regionaal Expertteam in alle zeven jeugdhulpregio’s.
  • Het gezamenlijke streven is om zoveel mogelijk tot een eenduidige werkwijze te komen.