De Jeugdbescherming (GI), Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis gaan gericht onderzoeken wat zij van elkaar kunnen leren als het gaat om het werven en behouden van personeel. Ook gaan ze kijken of er op het gebied van deskundigheidsbevordering en opleidingsaanbod uitwisseling kan plaatsvinden.

Werving en scholing

Er komt een gezamenlijk plan voor werving en scholing van personeel.